Tisztelgés a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái emléke előtt

A Nagy Háborút lezáró Compiègne-i fegyverszüneti egyezményt kilencvenhetedik évfordulóján, csatlakozva a Krajcáros Alapítvány (Székesfehérvár), a Visegrád Working Group for Military Cemeteries valamint a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (Hungary) felhívásához a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránti tisztelet kifejezéseként gyújtottak mécsest november 11-én a szabadszállási I. világháborús emlékműnél a Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai.

 

A kezdeményező szerveztek a háborúkban elhunyt katonák ma élő hozzátartozóit, a közélet jeles képviselőit, az iskolák, önkormányzatok, egyházak, magyar és külföldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek parancsnokait, diplomatákat, hivatalokat, intézmények vezetőit, vállalkozások menedzsmentjeit kérték fel arra, hogy a lakóhelyükön lévő emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve üzemeltetett létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratánál egy szál mécses, vagy gyertya meggyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt.
Legfőbb céljuk az volt, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát, tekintsék fontosnak az emlékezetünk ébrentartását.

About Post Author