Konfirmáció a pünkösdi ünnepi istentiszteleten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pünkösdi istentiszteleten erősítették meg hitüket a konfirmandus diákok a református templomban. A tanév során elsajátított tudásukról számot adva, élhettek az Úrvacsora jegyeivel, majd felnőttként léptek a gyülekezetbe. Az igét Máté Sándor nagytiszteletű úr és Máté Sándorné nagytiszteletű asszony hirdette. Felkészítő hitoktatójuk Máté Sándorné volt. Holczmann Mihály gondnok köszöntő szavaival fogadta őket már felnőttként gyülekezetbe. Az ünnepi alkalmon köszöntötték az 50 éve konfirmáltakat is, akik 1969-ban tettek megerősítést hitükről. Egyik gyülekezeti tag az 50 évvel ezelőtt kapott konfirmációi emléklapot is elhozta az alkalomra.
A konfirmandus fiatalok közül Kovács Barbara egész éves szorgalmas és kitűnő munkájáért a konfirmációra való felkészülésben, valamint az általános iskolában a hittanórákon való kiemelkedő tanulmányaiért jutalomban részesült. Egy névtelen felajánló a balatonfenyvesi hittantábor teljes költségét átvállalva ajándékozta meg Barbit a táborban való részvételre.
A jutalmat Holczmann Mihály, gondnok adta át.

Fotók és szöveg:
Süveges-Holczmann Andrea
presbiter

About Post Author